unspecified

kf5-kdeclarative - KDE Frameworks 5 Tier 3 addon for Qt declarative

Website: https://cgit.kde.org/kdeclarative.git/
License: GPLv2+ and MIT
Vendor: Fedora Project
Description:
KDE Frameworks 5 Tier 3 addon for Qt declarative

Packages

kf5-kdeclarative-5.33.0-1.fc24.x86_64 [262 KiB] Changelog by Rex Dieter (2017-04-03):
- 5.33.0
kf5-kdeclarative-5.32.0-1.fc24.x86_64 [262 KiB] Changelog by Rex Dieter (2017-03-04):
- 5.32.0
kf5-kdeclarative-5.31.0-1.fc24.x86_64 [262 KiB] Changelog by Rex Dieter (2017-02-06):
- 5.31.0

Listing created by Repoview-0.6.6-4.el7